İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile değişik “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”ın 8nci maddesi uyarınca “ihracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.” http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/02/20080208-12.htm