İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080712-8.htm